Χαίρετε, κλειστὰ λουλούδια /τῆς πρωτόβγαλτης αύγῆς!/ Ὤ! τὸ ἀσκόρπιστο τὸ μύρο/ μέσα τὸ φυλᾶτε ἐσεῖς!/
Μάτια σεῖς ποὺ ὅλο ρωτᾶτε/ὦ ἀφανέρωτα φτερά,/ ὀνειρό- θρεφτα κορμάκια,/μεταξόμαλλα παιδιά.
Κωστὴς Παλαμᾶς

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 

Ἐργασία τοῦ μαθητοῦ Ἀπόλλωνος Γρηγορᾶ, 12 ἐτῶν.


Τὸ νὰ σκεφθῆ κανεὶς δίκαιο καὶ ἀποτελεσματικὸ πολίτευμα εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο, πόσο μᾶλλον τὸ τέλειο.

Μέχρι σήμερα, κάθε πολίτευμα ἔχει πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα - ἡ δημοκρατία εἶναι δίκαιη, ἀλλὰ εὔκολα ἀνατρέπεται καὶ γίνεται ἄδικη,  σχεδὸν ὅλα τὰ ἄλλα πολιτεύματα εἶναι ἄδικα –εἶναι ἄραγε ἐφικτὸ ἕνα τέλειο πολίτευμα; Ἴσως, πάντως ὁ κόσμος τὸ χρειάζεται.

            Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ κάτι τέτοιο ὑπάρχουν ὁρισμένες ἀπαιτήσεις:

1)      Τὸ πολίτευμα πρέπει νὰ εἶναι δίκαιο, π.χ. ὁ λαὸς νὰ ἔχη λόγο στὶς πολιτικὲς διαδικασίες, στὴν κυβέρνησι τοῦ κράτους.

2)      Νὰ μὴν ἀνατρέπεται εὔκολα, π.χ. δύσκολη ἀνάληψι μὲ διάφορους τρόπους τῆς ἐξουσίας ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι σκοπεύουν νὰ ἀνατρέψουν τὸ πολίτευμα.

3)      Ἀνάπτυξις τῆς παιδείας, π.χ. κτίσιμο σχολείων, σωστὴ διαμόρφωσις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, τὰ ὁποῖα εἶνα ἡ λύσις στὴν ἀπαίτησι 2.

4)      Σωστὴ ὀργάνωσις τῆς ἐξουσίας, π.χ. νὰ εἶναι διαμορφωμένη ἔτσι, ὥστε νὰ προσφέρωνται πολλὲς καὶ καλὲς ἐπιλογὲς γιὰ τὶς λύσεις τῶν προβλημάτων.

5)      Σωστὴ νομοθεσία, π.χ. δίκαια καὶ σωστὴ θέσπισις τῶν νόμων – μέρος τῆς δικαιοσύνης.


Αὐτὲς ὅμως εἶναι λίγες ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐπίλυσι τῶν ἐλαττωμάτων τῶν πολιτευμάτων. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι κάποια μέρα θὰ διαμορφωθῆ τὸ τέλειο πολίτευμα.


Σημ. Ὅταν διαβάσαμε στὴν τάξι ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ Πολιτικὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, ἕνα ἔργο στὸ ὁποῖο ὁ Ἀριστοτέλης ἐξετάζει τὰ ὀρθὰ πολιτεύματα καὶ τὶς παρεκβάσεις τους καὶ μᾶς ἐξηγεῖ πῶς φθείρονται καὶ πῶς σώζονται τὰ πολιτεύματα, ὁ Ἀπόλλων ἀποφάσισε νὰ γράψη αὐτὸ τὸ κείμενο κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀναζήτησι τοῦ ἀρίστου πολιτεύματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου