Χαίρετε, κλειστὰ λουλούδια /τῆς πρωτόβγαλτης αύγῆς!/ Ὤ! τὸ ἀσκόρπιστο τὸ μύρο/ μέσα τὸ φυλᾶτε ἐσεῖς!/
Μάτια σεῖς ποὺ ὅλο ρωτᾶτε/ὦ ἀφανέρωτα φτερά,/ ὀνειρό- θρεφτα κορμάκια,/μεταξόμαλλα παιδιά.
Κωστὴς Παλαμᾶς

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ!


ὑγεία καὶ νοῦς ἀγαθὰ τῷ βίῳ δύο...


Μὲ μαθητές μας ἀπό δύο Δημοτικά σχολεῖα τοῦ Ἁλίμου, τὰ ὁποῖα ἐνέταξαν τὸ μάθημα " Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς" στὶς ἀπογευματινές τους δραστηριότητες, ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἔκθεσι τοῦ Κυκλαδικοῦ Μουσείου " ΙΑΣΙΣ" μὲ θέμα τὴν ΥΓΕΙΑ καὶ τὴν προάσπισίν της.
Εἴδαμε καὶ μάθαμε πολλά γιὰ τὴν ἰατρικὴ τέχνη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τοὺς ἐκπροσώπους της καὶ τοὺς τόπους ἀσκήσεώς της.

Νά μερικὰ ἐρωτήματα ποὺ μᾶς απασχόλησαν καὶ ἐκεῖ βρήκαμε τὶς ἀπαντήσεις:

1) Τί δήλωνε ἡ λέξις " δίαιτα" ;
2) Ποιός εἶναι ὁ θεός τῆς Ἰατρικῆς; Πῶς ὀνομάζεται ἡ σύζυγός του καὶ τὰ τέκνα τους; .Τί σημαίνουν τὰ ὀνόματά τους;
3)Ὁ Ἱπποκράτης, ὁ πατέρας τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς, διατύπωσε τὴν θεωρία τῶν τεσσάρων χυμῶν τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου. Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ τέσσερις χυμοί; Τί ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν αὐτοί βρίσκονται σὲ ἰσορροπία καὶ τί ἀποκτᾶ, ὅταν ἕνας ἐξ αὐτῶν αὐξηθῆ;
4) Ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἔκθεσι " ΙΑΣΙΣ". Τί σημαίνει ἴασις; Μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸ μυθικὸ πρόσωπο Ἰάσων. Ἀπὸ ποιό ρῆμα προέρχονται αὐτὲς οἱ λέξεις; Άς σκεφθοῦμε μία τουλάχιστον ἀκόμη λέξι τῆς ίδίας οἰκογενείας (ὁμόρριζη).
5)Οἱ πρόγονοί μας ἀφιέρωναν τάματα γιὰ τὴν θεραπεία τους, ὅπως καὶ ἐμεῖς σήμερα; Ἅν ναί, πῶς αὐτὰ ονομάζονταν;


Σᾶς δίνουμε μία μικρή βοήθεια, ἄν θέλετε νὰ ἀπαντήσετε καὶ σεὶς στὰ

ρωτήματα αυτά:

1) διαιτῶμαι:ζῶ μὲ συγκεκριμένο τρόπο
2) Ἀσκληπιός: ἀ (στερητικό) + σκέλλω (ξηραίνω, στεγνώνω) + ἥπιος
ἀκέομαι: θεραπεύω
3) κεράννυμι:αναμειγνύω ἐξ οὗ κρᾶσις:ἀνάμειξις
4) ἰάομαι/ἰῶμαι:θεραπεύω


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου