Χαίρετε, κλειστὰ λουλούδια /τῆς πρωτόβγαλτης αύγῆς!/ Ὤ! τὸ ἀσκόρπιστο τὸ μύρο/ μέσα τὸ φυλᾶτε ἐσεῖς!/
Μάτια σεῖς ποὺ ὅλο ρωτᾶτε/ὦ ἀφανέρωτα φτερά,/ ὀνειρό- θρεφτα κορμάκια,/μεταξόμαλλα παιδιά.
Κωστὴς Παλαμᾶς

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Συνεργασίες

1 Ἀποστείλαμε στὸ Σῶμα Ἑλλήνων Ὁδηγῶν ἕνα ἀγαπημένο τραγουδάκι τοῦ Ἀνακρέοντος, τὸ ὁποῖο μελοποίησε ὁ μουσικὸς Κοκοτσάκης Γιῶργος, γιὰ νὰ τὸ τραγουδήσουν στὴν γιορτή τους

Προσπαθήσατε νὰ τὸ τραγουδήσετε।

Φύσις κέρατα ταύροις
ὁπλὰς ἔδωκεν ἵπποις
ποδωκίην λαγωοῖς
λέουσι χάσμ΄ὀδόντων
τοῖς ἰχθύσι τὸ νηκτὸν
τοῖς ὀρνέοις πέτασθαι
τοῖς ἀνδράσι φρόνημα!


Τὰ παιδιὰ τὸ τραγούδησαν καὶ μᾶς ἔστειλαν τὸ ἀκόλουθο μήνυμα : "Μέσα ἀπὸ τὸ ὡραῖο ποίημα τοῦ Ἀνακρέοντος μάθαμε ὅτι ἀπὸ τὰ δῶρα ποὺ ἡ φύσις χάρισε γύρω, ὁ ἄνθρωπος πῆρε τὸ πιὸ σπουδαῖο: τὸ φρόνημα। Σᾶς εὐχαριστοῦμε! "Συνεργαστήκαμε κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2000-11 μὲ τὴν νηπιαγωγὸ τοῦ 19 ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλοῦ, Ἡρὼ Μάνου, ὥστε νὰ συγγράψη θεατρικὸ ἔργο γιὰ τὸν βίο τοῦ Θησέως μὲ διαλόγους στὰ ἀρχαῖα ἐλληνικὰ καὶ νὰ διδάξη τοὺς μικροὺς της μαθητές. Στὸ τέλος τοῦ ἔτους τὸ θεατρικὸ ἔργο παρουσιάστηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὸ μαθητικὸ φεστιβὰλ Κορυδαλλοῦ. Γονεῖς καὶ παρευρισκόμενοι ἐδήλωσαν ἐνθουσιασμένοι καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία ἡ προσπάθεια νὰ συνεχισθῆ. Ἔτσι, ἐφέτος τὰ νήπια θὰ γνωρίσουν τὴν ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία μέσα ἀπὸ τὰ Ἀργοναυτικὰ τοῦ Ὀρφέως, θὰ συνομιλήσουν στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, ὅπως οἱ Ἀργοναῦτες καὶ στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ὑποδυθοῦν τοὺς τολμηροὺς ἥρωες.

Τοὺς εὐχόμεθα καλὴ ἐπιτυχία!!!


Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΚαλησπέρα σας.
Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς πῶ δυὸ λόγια ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ αὐτὸ ποὺ θᾶ δῆτε σὲ λίγο καὶ τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς προσπάθειας σημαντικῆς κι ἰδιαίτερης ποὺ ἀναπτύχθηκε φέτος στὸ 19 νηπιαγωγεῖο Κορυδαλλοῦ.
Ἀφ΄ἑστίας ἄρχεσθαι, ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, κι αὐτὸ πράξαμε κι ἐμεῖς ἐφέτος, θεωρῶντας πὼς κάθε δέντρο ποὺ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ εἶναι καταδικασμένο.
Ἔτσι δώσαμε τὴν εὐκαιρία στὰ ἑλληνόπουλα τῆς τάξεώς μας νὰ γνωρίσουν τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν σημαντικὴ κληρονομιά τους στοὺς δὲ μὴ Ἕλληνες ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκαν τὰ παιδιά τους δώσαμε τὴν δυνατότητα νὰ μετάσχουν τῆς ἡμετέρας παιδείας.
Ἰδιαίτερη χαρακτηρίζω τὴν προσπάθειά μας, ἐπειδὴ μὲ ὁδηγό μας τὸν Θησέα καὶ τὴν ἱστορία του ἀγγίξαμε τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ναί, διδάξαμε στὰ νήπια ἀρχαῖα ἑλληνικά. Στὴν παράστασί μας θὰ ἀκούσετε τὰ νήπια νὰ προφέρουν φράσεις στὰ ἀρχαῖα, ὄχι παπαγαλίζοντάς τες, ἀλλὰ κατανοῶντας ἀπόλυτα τὸ νόημά τους.Γιατί, ὅπως πολλὰ πράγματα, ἔτσι καὶ τ’ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ δὲν θέλουν κόπο, ἀλλὰ τρόπο.

Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε τὸν Ὀκτώβριο ὡς προσωπικὸ ὄνειρο γρήγορα ἔγινε συλλογικὸ ὅραμα κι αὐτὸ ἦταν ποὺ μοῦ ἔδινε δύναμι καὶ κουράγιο στὶς δύσκολες στιγμές. Γι΄αὐτὸ θέλω νὰ εὐχαριστήσω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ τοὺς συνοδοιπόρους μου σὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι.
Τοὺς σπουδαίους μαθητές μου καὶ τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαραστασί τους, τὴν ἐξαιρετικὴ συνάδελφο Τόνια Χάιδου, στὴν ὁποία χρωστᾶμε μεγάλο μέρος τῆς ἐπιτυχίας μας, ὅλους τοὺς οἰκείους μου, φίλους καὶ συγγενεῖς, ποὺ ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του στήριξε καὶ βοήθησε τὸ πολιτιστικό μας πρόγραμμα. Τὴν φιλόλογο καὶ συγγραφέα τῆς μεθόδου ἐκμαθήσεως ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὸ νηπιαγωγεῖο «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς. Νηπίων προπαιδεία» κ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ γιὰ τὴν παιδαγωγική ὑποστήριξι στὴν διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κι ἄφησα γιὰ τὸ τέλος τοὺς σημαντικούς ἀνθρώπους ποὺ μὲ δίδαξαν ὅτι δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἀφήνουμε τὸ φῶς νὰ σβήση καὶ τὴν ἐλπίδα νὰ πεθάνη. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ δήμου Κορυδαλλοῦ ποὺ σὲ τόσο δύσκολες συνθῆκες ὑπερέβαλαν ἑαυτούς, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ παρουσιάσουμε αὐτὸ τὸ θεατρικὸ ποὺ θᾶ δῆτε σήμερα. Εἶναι ἄνθρωποι ποὺ ἐργάζονται ἐδῶ μὲ ληγμένες συμβάσεις, ἀπλήρωτοι πολλὲς φορὲς ἤ μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀπόλυσης, κι ὅμως εἶναι ἐδῶ καὶ ἐργάζονται γιὰ νὰ στηρίξουν τὶς φωτεινὲς προσπάθειες τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τῶν μαθητῶν ποὺ συμμετέχουν στὸ μαθητικὸ φεστιβάλ. Ἀπό τὸν ὑπεύθυνο τοῦ κυλικείου ὡς τὸν ἠχολήπτη καὶ τὰ κορίτσια τοῦ γραφείου Παιδείας, τοὺς εὐχαριστοῦμε ὅλους παρὰ πολὺ καὶ τοὺς δίνουμε τὸ πιὸ ζεστό μας χειροκρότημα.
Καὶ νὰ θυμᾶστε:
Τὸ σκοτάδι θὰ κάνη τὰ πάντα γιὰ νὰ σᾶς συντρίψη. Θὰ στείλη τὴν ἀπελπισία νὰ σᾶς κατακλύση σβήνοντας τὴν τελευταία ἐλπίδα φωτός.
Ὅμως ἐσεῖς κρατεῖστε τὴν ἐλπίδα δυνατά στὴν καρδιά σας. Παλέψτε νὰ κρατήσετε τὸ φῶς καὶ μὴν τὸ ἀφήνετε νὰ σβήση ὅ,τι κι ἄν γίνη .
Ἀρκεῖ μία τόση δὰ μικρὴ ἀχτίδα φωτὸς γιὰ νὰ νικηθῆ τὸ σκοτάδι.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ μᾶς στέλνουν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ σᾶς φέρνουν σήμερα τὰ παιδιὰ τοῦ 19ου νηπιαγωγείου Κορυδαλλοῦ.

Ἡρὼ Μάνου

1 σχόλιο: